Sanitat i salut

Transport anàlisis clíniques

TRANSPORT ISOTÈRMIC D’ÒRGANS HUMANS, SANG I MOSTRES BIOLÒGIQUES
Bones pràctiques: risc zero

  • Contenidors isotèrmics en funció de la mida i condicions de l’òrgan o mostra clínica a transportar.
  • Totes les nostres solucions garanteixen el transport isotèrmic d’òrgans i mostres biològiques en les condicions necessàries de temperatura.
Laboratori d'anàlisis clíniques