SOLUCIONS PER A PRODUCTES SENSIBLES
A LA VARIACIÓ DE TEMPERATURA
Consultoria i desenvolupament

Fàrmacs a temperatura controlada

FARMÀCIA

Solucions pel transport a temperatura controlada de productes termolàbils. Neveres pel transport de fàrmacs. Un sol ús o reutilitzables. Qualsevol temperatura requerida.

MÉS INFORMACIÓ
Transport anàlisis clíniques

SANITAT I SALUT

Solucions pel transport d'òrgans humans, teixits i mostres clíniques a la temperatura desitjada. Neveres pel transport de vacunes, mostres analítiques... qualsevol temperatura requerida.

MÉS INFORMACIÓ
Transport de plats cuinats a temperatura controlada

ALIMENTACIÓ

Solucions pel transport isotèrmic d'aliments calents, frescos i congelats. Parament càtering. Gestió d'intoleràncies alimentàries. Millora de la línia freda. Taules tèrmiques de menjador escolar, i tot tipus de recipients i contenidors isotèrmics.

MÉS INFORMACIÓ

ALTRES SECTORS

Materials tèrmics i desenvolupament de dispositius isotèrmics per a qualsevol sector, adaptats a les necessitats del client: aillament tèrmic d'habitatges, teixits tèrmics i altres aplicacions.

MÉS INFORMACIÓ

Heu de mantenir la temperatura d'algun producte? Consulta'ns i t'assessorem sense compromís, en tot tipus d'embalatges tèrmics, plaques eutèctiques, data loggers i altres solucions més innovadores.